Bonnie Loo Sings Tiger Mum Theme Song!

31 thoughts on “Bonnie Loo Sings Tiger Mum Theme Song!

 1. This song had a Cameo in 人生无所谓 (Life dont worry) And i was like Wtf is this song then i asked my cuz. 3 secs later i figured it out😂😂😂😂

 2. Bonnie Loo is A Acter The Acter Which Ask for Money From The Dad The One Who Is Very Drama She is A Acter And A Singer

 3. saang1 wut6 zau6 zoeng6 jat1 bun2 baak3 fo1 cyun4 syu1 
  duk6 dung2 taa1 seoi1 jiu3 jau5 jat1 dim2 tin1 fu3 
  sam6 mo1 goi1 fong3 hei3 sam6 mo1 jau6 goi1 zeoi1 zuk6 
  cung4 jiu3 si6 liu5 gaai2 seoi4 zik6 dak1 nei5 fu6 ceot1 

  ngo5 mun4 zung2 si6 hing1 ji6 bei6 ngoi6 biu2 maa4 muk6 
  fat1 loek6 liu5 noi6 sam1 soeng2 jiu3 dik1 wan1 dou6 
  soeng1 ngoi3 wo4 soeng1 cyu3 dou1 si6 jat1 zung2 ling5 ng6 
  lou5 fu2 jaa5 jau5 taa1 dik1 wan1 jau4 zi1 cyu3 

  so2 ji5 jiu3 hok6 wui2 zaa1 zyu6  hang6 fuk1 cung1 mong4 goek3 bou6 
  gaa1 si6 ze5 jat1 lou6 zeoi3 mei5 dik1 gwok3 dou6 
  cyun1 jyut6 lau4 jin4 coi4 nang4 jyu6 gin3 zuk1 fuk1 
  si4 gaan1 wui2 bong1 mong4 hing3 zuk1 

  so2 ji5 jiu3 hok6 wui2 mun5 zuk1  ji4 bat1 si6 heoi3 sin6 mou6 
  mui5 fan6 gwaan1 sam1 dou1 si6 mok6 daai6 dik1 lai5 mat6 
  jaa5 heoi2 cin4 lou6 jau5 han2 do1 mei6 zi1 sou3 
  ngoi3 wui2 baa2 sau2 lou4 lou4 dik1 hin1 zyu6 

  ngoi3 wui2 joeng6 hang6 fuk1 jyut6 loi4 jyut6 cing1 co2

 4. 生活就像一本百科全書讀懂它需要有一點天賦什麼該放棄什麼又該追逐重要是了解誰值得你付出
  我們總是輕易被外表麻木忽略了內心想要的溫度相愛和相處都是一種領悟老虎也有她的溫柔之處
  所以要學會抓住 幸福匆忙腳步家是這一路最美的國度穿越流言才能遇見祝福時間會幫忙慶祝
  所以要學會滿足 而不是去羨慕每份關心都是莫大的禮物也許前路有很多未知數愛會把手牢牢的牽住
  愛會讓幸福越來越清楚
  sāang wuht jauh jeuhng yāt bún baak fō chyùhn syū duhk dúng tā sēui yiu yáuh yāt dím tīn fu sahm mō gōi fong hei sahm mō yauh gōi jēui juhk chùhng yiu sih líuh gáai sèuih jihk dāk néih fuh chēut 
  ngóh mùhn júng sih hīng yih beih ngoih bíu màh muhk fāt leuhk líuh noih sām séung yiu dīk wān douh sēung ngoi wòh sēung chyu dōu sih yāt júng líhng ngh lóuh fú yáh yáuh tā dīk wān yàuh jī chyu 
  só yíh yiu hohk wúi jā jyuh  hahng fūk chūng mòhng geuk bouh gā sih jéh yāt louh jeui méih dīk gwok douh chyūn yuht làuh yìhn chòih nàhng yuh gin jūk fūk sìh gāan wúi bōng mòhng hing jūk 
  só yíh yiu hohk wúi múhn jūk  yìh bāt sih heui sihn mouh múih fahn gwāan sām dōu sih mohk daaih dīk láih maht yáh héui chìhn louh yáuh hán dō meih jī sou ngoi wúi bá sáu lòuh lòuh dīk hīn jyuh 
  ngoi wúi yeuhng hahng fūk yuht lòih yuht chīng chó

 5. saang1 wut6 zau6 zoeng6 jat1 bun2 baak3 fo1 cyun4 syu1 
   duk6 dung2 taa1 seoi1 jiu3 jau5 jat1 dim2 tin1 fu3 
   sam6 mo1 goi1 fong3 hei3 sam6 mo1 jau6 goi1 zeoi1 zuk6 
   cung4 jiu3 si6 liu5 gaai2 seoi4 zik6 dak1 nei5 fu6 ceot1 
   ngo5 mun4 zung2 si6 hing1 ji6 bei6 ngoi6 biu2 maa4 muk6 
   fat1 loek6 liu5 noi6 sam1 soeng2 jiu3 dik1 wan1 dou6 
   soeng1 ngoi3 wo4 soeng1 cyu3 dou1 si6 jat1 zung2 ling5 ng6 
   lou5 fu2 jaa5 jau5 taa1 dik1 wan1 jau4 zi1 cyu3 
   so2 ji5 jiu3 hok6 wui2 zaa1 zyu6 
   hang6 fuk1 cung1 mong4 goek3 bou6 
   gaa1 si6 ze5 jat1 lou6 zeoi3 mei5 dik1 gwok3 dou6 
   cyun1 jyut6 lau4 jin4 coi4 nang4 jyu6 gin3 zuk1 fuk1 
   si4 gaan1 wui2 bong1 mong4 hing3 zuk1 
   so2 ji5 jiu3 hok6 wui2 mun5 zuk1 
   ji4 bat1 si6 heoi3 sin6 mou6 
   mui5 fan6 gwaan1 sam1 dou1 si6 mok6 daai6 lai5 mat6 
   jaa5 heoi2 cin4 lou6 jau5 han2 do1 mei6 zi1 sou3 
   ngoi3 wui2 baa2 sau2 lou4 lou4 dik1 hin1 zyu6 
   ngoi3 wui2 joeng6 hang6 fuk1 jyut6 loi4 jyut6 cing1 co2

 6. sāang wuht jauh jeuhng yāt bún baak fō chyùhn syū  duhk dúng tā sēui yiu yáuh yāt dím tīn fu  sahm mō gōi fong hei sahm mō yauh gōi jēui juhk  chùhng yiu sih líuh gáai sèuih jihk dāk néih fuh chēut  ngóh mùhn júng sih hīng yih beih ngoih bíu màh muhk  fāt leuhk líuh noih sām séung yiu dīk wān douh  sēung ngoi wòh sēung chyu dōu sih yāt júng líhng ngh  lóuh fú yáh yáuh tā dīk wān yàuh jī chyu  só yíh yiu hohk wúi jā jyuh  hahng fūk chūng mòhng geuk bouh  gā sih jéh yāt louh jeui méih dīk gwok douh  chyūn yuht làuh yìhn chòih nàhng yuh gin jūk fūk  sìh gāan wúi bōng mòhng hing jūk  só yíh yiu hohk wúi múhn jūk  yìh bāt sih heui sihn mouh  múih fahn gwāan sām dōu sih mohk daaih láih maht  yáh héui chìhn louh yáuh hán dō meih jī sou  ngoi wúi bá sáu lòuh lòuh dīk hīn jyuh  ngoi wúi yeuhng hahng fūk yuht lòih yuht chīng chó

 7. sāang wuht jauh jeuhng yāt bún baak fō chyùhn syū  duhk dúng tā sēui yiu yáuh yāt dím tīn fu  sahm mō gōi fong hei sahm mō yauh gōi jēui juhk  chùhng yiu sih líuh gáai sèuih jihk dāk néih fuh chēut  ngóh mùhn júng sih hīng yih beih ngoih bíu màh muhk  fāt leuhk líuh noih sām séung yiu dīk wān douh  sēung ngoi wòh sēung chyu dōu sih yāt júng líhng ngh  lóuh fú yáh yáuh tā dīk wān yàuh jī chyu  só yíh yiu hohk wúi jā jyuh  hahng fūk chūng mòhng geuk bouh  gā sih jéh yāt louh jeui méih dīk gwok douh  chyūn yuht làuh yìhn chòih nàhng yuh gin jūk fūk  sìh gāan wúi bōng mòhng hing jūk  só yíh yiu hohk wúi múhn jūk  yìh bāt sih heui sihn mouh  múih fahn gwāan sām dōu sih mohk daaih láih maht  yáh héui chìhn louh yáuh hán dō meih jī sou  ngoi wúi bá sáu lòuh lòuh dīk hīn jyuh  ngoi wúi yeuhng hahng fūk yuht lòih yuht chīng chó

Comments are closed.